Vol449气质女神Lavinia肉肉泰国清迈旅拍性感内衣秀完美身材诱惑写真43PLavinia肉爱蜜社

Vol449气质女神Lavinia肉肉泰国清迈旅拍性感内衣秀完美身材诱惑写真43PLavinia肉爱蜜社

若有瘀血,砭刺早者,服之自消;或溃而脓水清稀,肌肉不生;或口干作渴,而欲饮汤;或砭后发热恶寒,头痛目晕,口干作渴,有似中风之症,皆属气血虚也。用十一味木香散二剂而浆贯;用参托里散,而靥脱。

此推《内经》之微旨,而生平之征验者,尤当触类而长,愚奚庸赘。余曰∶此非毒瓦斯内攻,乃胃虚耳,宜用异功散补之。

大黄汤治肠痈,小腹坚肿,按之则痛,肉色如常。血虚发热者,当归补血汤之类,须参兼变之症治之。

此肝脾疳症,先用九味芦荟丸数服,诸症渐退;次用四味肥儿丸二十余服一女子两拗肿痛,小腹作痒,小便赤涩,发热晡热,月经不调,先用加味小柴胡汤四剂肿渐消,次用加味逍遥散诸症渐愈,佐以四味肥儿丸而愈。神效太乙膏治一切疮疽溃烂。

一小儿出痘,贯脓不靥,症如实热,余谓血气虚甚之假热也,用十全大补汤数剂渐愈,忽又恶寒,余又曰此邪气退而真气遂见虚象也,仍用前药内参、各五钱,数剂而愈。一小儿生下,小腹患肿一块,年余不溃,寒热往来,此禀肝火而然也。

泻而色黄,小腹重坠;或大便去而不了,脾气下陷也,用补中益气汤。哺热内热者,脾血虚也,用四君、当归、丹皮。

Leave a Reply