A片西游记

A片西游记

 其人定见脉大而空,或劲如石,言语一切无神,困倦喜卧。法宜滋阴泻火为主。

便知得天地即我身,我身即万物之身。轻者可用导赤散加黄连,重者可用大小承气汤,三黄石膏汤。

理中汤力能温暖脾胃,脾胃有权,元气不致漫散,故治之而愈。  又或有贪得而荐者,阴利其酬。

总在考究阴阳实据为要。[眉批]知非氏曰:夫痢,险[1]症也,最多危候。

夫神火阳气,一而已矣。今人不分阴阳病情相似处理会,一见发热,便云外感,便用升解。

称为火旺,治之莫不用寒凉以泻火。学者切切不可一味见病治病,务要将内外病形,阴阳实据,熟悉胸中,方不致误人性命也。

Leave a Reply